דר’ וייסמן שמוליק, מרפאת שיניים דר’ חייט ודר’ וייסמן